Certamens
     
   
 
Programa
   
 
Curtmetratges
  Seleccionats  
  Premiats  
  Accesibles on-line  
  Relació de totes les obres accesibles on-line
 
       
     
 
 • Premis TIRANT
 • Festival Internacional de Cine Solidario
 • Premis Albatros/Babel, cinema de curtmetratge
 • Festival vídeo amateur i guions de Quart de Poblet
 • Festival de cortometrajes Radio City Valencia
 • Mostra de Curtmetratges de Sagunt
 • Festival de curtmetratges de Vila-real. Cineculpable 2003
 • Festival Internacional de Cine Independiente de Elche
 • Mínima. 1/2 Mostra vídeo curtmetratges
 
     
   
 
 
 

VII Setmana de vídeo amateur de Castelló

 
 
 

Dates: Del 15 al 18 d'abril de 2002

Organitza:

Servei d'Activitats Socioculturals
Vicerectorat de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística
Aula de Cinema


BASES

1. La VII Setmana de Vídeo Amateur de Castelló tindrà lloc els dies 15, 16, 17 i 18 d'abril de 2002 a la sala polivalent de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló.
El programa estarà integrat per curtmetratges realitzats en vídeo amateur o súper-8, els quals hauran de tenir una data de realització posterior a desembre de 1999.

2. Presentació de les obres

Els interessats a participar en aquest certamen hauran d'enviar les seues obres a la següent adreça:

UNIVERSITAT JAUME I
Servei d'Activitats Socioculturals
Edifici del Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana

Totes les obres s'hauran de presentar en format VHS, incloses les que estiguen fetes en súper-8. Les despeses d'enviament seran a càrrec de la persona interessada i les de devolució a càrrec de l'organització.

Documentació

Les obres hauran d'anar acompanyades de la fitxa d'inscripció degudament formalitzada, una fotocòpia del DNI, així com per tot el material que l'autor/a crega convenient (fotos, afiches, videografia, etc.). Tota aquesta documentació anirà en un sobre tancat en el qual haurà de figurar el nom de la persona responsable del curtmetratge.

3. Requisits de les obres

S'accepten tots els gèneres i estils.
La durada del curtmetratge no ha d'excedir els 20 minuts.
Les obres s'han de presentar en valencià o castellà. Si estan realitzades en una altra llengua, han de subtitular-se en valencià o en castellà.
No poden presentar-se curtmetratges que hagen participat en anteriors edicions de la Setmana de Vídeo Amateur.

4. Termini de presentació

El termini de presentació finalitza el dia 1 de març de 2002.

5. Selecció de les obres

Entre les obres presentades al certamen es durà a terme una selecció d'acord amb criteris de qualitat artística i tècnica.
S'encarrega d'aquesta selecció una comissió designada per l'organització.
Aquest és un certamen de Vídeo Amateur, és a dir, no professional. La creativitat, l'originalitat i l'habilitat narrativa són prevaldran sobre l'acabament tècnic.

6. Premis

Els curtmetratges seleccionats optaran a algun dels premis atorgats pel certamen.
La dotació econòmica és de 1800 euros, els quals es repartiran de la següent manera:

 • 600 euros al millor curtmetratge de ficció.
 • 600 euros al millor curtmetratge de no ficció (Experimental, Documental, Animació, Videocreació, etc.).
 • 600 euros al millor curtmetratge d'un realitzador valencià.

Jurat

Les decisions del repartiment d'aquests premis és responsabilitat d'un jurat designat per l'organització.
El jurat esta integrat per un realitzador de curtmetratges, un professor de la Universitat Jaume I i una persona cinèfila.
Si ho considera oportú, el jurat podrà declarar deserts els premis.
La decisió del jurat serà inapel·lable.

Premi del públic
Després de les projeccions, el públic votarà el curtmetratge que més ha agradat de cada programa. Del resultat d'aquesta votació es decidirà el premi del públic, que no tindrà caràcter monetari.

7. Difusió de les obres

La Universitat Jaume I es quedarà amb una còpia de cada curtmetratge premiat i podrà incloure'ls en els seus programes de difusió cultural.
Els curtmetratges seleccionats es penjaran en el servidor de vídeo de la Universitat Jaume I, amb l'autorització prèvia de l'autor/a.

Durant la celebració del certamen s'editarà un catàleg que inclourà informació sobre les obres seleccionades i sobre les activitats paral·leles programades al llarg de la setmana.

Els participants en la VII Setmana de Vídeo Amateur de Castelló es comprometen a complir aquestes bases.

Contacte: Tel. 964 729 120
cinema@uji.es

 
© Universitat Jaume I, 2003
( l'Aiffa )