Certamens
     
   
 
Curtmetratges
  Premiats  
  Accesibles on-line  
  Relació de totes les obres accesibles on-line
 
       
     
 
 • Premis TIRANT
 • Festival Internacional de Cine Solidario
 • Premis Albatros/Babel, cinema de curtmetratge
 • Festival vídeo amateur i guions de Quart de Poblet
 • Festival de cortometrajes Radio City Valencia
 • Mostra de Curtmetratges de Sagunt
 • Festival de curtmetratges de Vila-real. Cineculpable 2003
 • Festival Internacional de Cine Independiente de Elche
 • Mínima. 1/2 Mostra vídeo curtmetratges
 
     
   
 
 
 

VI Setmana de vídeo amateur de Castelló

 
 
 

Dates: Del 7 al 10 de maig de 2001

Organitza:

Servei d'Activitats Socioculturals
Vicerectorat de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística
Aula de Cinema

Patrocinat per: BANCAIXA. Fundació Caixa Castelló

BASES

 1. La VI Setmana de Vídeo Amateur de Castelló tindrà lloc durant els dies 7, 8, 9 i 10 de maig, a la Sala d'Actes del Campus de Borriol de la Universitat Jaume I.
 2. El programa estarà integrat per curtmetratges realitzats en vídeo amateur o súper 8, els quals hauran de tenir una data de realització posterior a desembre de 1998.

  No s'admetran els treballs que hagen estat produïts inicialment en un format cinematogràfic professional (com ara 35 mm, 16 mm o súper 16 mm) ni aquells que utilitzen format de vídeo professional amb qualitat broadcast d'última generació (Betacam Digital).

  Serà absolutament obligatori declarar el format de rodatge en la fitxa d'inscripció.

 3. Els interessats a participar en aquest certamen hauran d'enviar les seues obres a la següent adreça:

  UNIVERSITAT JAUME I
  Servei d'Activitats Socioculturals
  Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana

  Les despeses d'enviament seran a càrrec de la persona interessada i les de devolució a càrrec de l'organització.

 4. Totes les obres s'hauran de presentar en format VHS, incloses les realitzades en súper 8.

  La durada no haurà d'excedir els 20 minuts i el tema serà lliure.

  No s'admetran les obres que hagen participat en anteriors edicions d'aquesta Setmana.

  Les obres es presentaran en valencià o en castellà. Si estan realitzades en una altra llengua hauran de subtitular-se en valencià o en castellà.

  No podran presentar-se a aquest certamen les persones majors de 30 anys.

  Les obres hauran d'anar acompanyades de la fitxa d'inscripció degudament formalitzada, així com per tot el material que l'autor/a crega convenient (fotos, afiches, videografia, etc.).

  El termini de presentació finalitza el dia 27 de març de 2001.

 5. Premis. La VI Setmana de Vídeo Amateur de Castelló tindrà caràcter competitiu.
 6. Entre les obres presentades al certamen es durà a terme una selecció d'acord amb criteris de qualitat tècnica i artística. D'aquesta selecció s'encarregarà una comissió designada per l'organització. La comissió considerarà més raons de creativitat que possibilitats tècniques, tendent a premiar més l'originalitat dels treballs i la seua habilitat per contar històries que les excel·lències de l'equipament tècnic.

  Totes les obres seleccionades optaran a algun dels premis atorgats pel certamen. Els premis seran els següents:

  1r premi: 75.000 PTA
  2n premi: 50.000 PTA
  3r premi: 25.000 PTA

  Les decisions sobre el repartiment d'aquests premis serà responsabilitat d'un jurat designat per l'organització. Si ho considera oportú, el jurat podrà declarar deserts els premis.

  Premi del Públic
  Després de les projeccions, el públic votarà aquell curtmetratge que més ha agradat de cada programa. Del resultat d'aquesta votació es decidirà el Premi del Públic, que no tindrà caràcter monetari.

 7. Dels quatre premis, els autors es comprometen a deixar una còpia per a la videoteca de la Universitat.

 8. Durant la realització del certamen s'editarà un catàleg que inclourà informació sobre les obres seleccionades i sobre les activitats paral·leles programades al llarg de la Setmana.

 9. Els participants en la VI Setmana de Vídeo Amateur de Castelló es comprometen a complir aquestes bases.

Per a qualsevol dubte o informació addicional podeu telefonar al 964 728872

 
© Universitat Jaume I, 2003
( l'Aiffa )