Certamens
     
   
 
Curtmetratges
  Accesibles on-line  
  Relació de totes les obres accesibles on-line
 
       
     
 
 • Premis TIRANT
 • Festival Internacional de Cine Solidario
 • Premis Albatros/Babel, cinema de curtmetratge
 • Festival vídeo amateur i guions de Quart de Poblet
 • Festival de cortometrajes Radio City Valencia
 • Mostra de Curtmetratges de Sagunt
 • Festival de curtmetratges de Vila-real. Cineculpable 2003
 • Festival Internacional de Cine Independiente de Elche
 • Mínima. 1/2 Mostra vídeo curtmetratges
 
     
   
 
 
 

IV Setmana de vídeo amateur de Castelló

 
 
   

Dates: Del 4 al 6 de maig de 1999


Bases

 1. La IV Setmana de Vídeo Amateur de Castelló, tindrà lloc durant els dies 3, 4, 5 i 6 de maig, al Saló d'Actes del Campus de Borriol de la Universitat Jaume I.
  El programa estarà integrat per curtmetratges realitzats en vídeo o Super 8, els quals hauran de tenir una data de realització posterior a desembre de 1997.

 2. Els interessats a participar en aquest certamen hauran d'enviar les seues obres a la següent adreça:

  UNIVERSITAT JAUME I
  Vicerectorat de Cultura i Dinamització Universitària
  Servei d'Activitats Socioculturals
  Campus de la Penyeta Roja
  12071 Castelló de la Plana

  Les despeses d'enviament seran a càrrec de la persona interessada i les de devolució a càrrec de l'organització.

 3. Totes les obres s'hauran de presentar en format VHS, incloses les realitzades en Super 8.
  La durada no haurà d'excedir els 35 minuts i el tema serà lliure.
  Les obres es presentaran en valencià o en castellà, si estan realitzades en una altra llengua hauran de subtitular-se en valencià o en castellà.
  No podran presentar-se a aquest certamen les persones majors de 30 anys.
  Les obres hauran d'anar acompanyades per la fitxa d'inscripció degudament formalitzada, així com per tot el material que l'autor crega convenient (fotos, afiches, videografia, etc.).
  El termini de presentació finalitzarà el dia 13 d'abril de 1999.

 4. Premis. La IV Setmana de Vídeo Amateur de Castelló tindrà caràcter competitiu.
  Entre les obres presentades al certamen es durà a terme una selecció d'acord amb criteris de qualitat tècnica i artística. D'aquesta selecció s'encarregarà una comissió designada per l'organització.
  Totes les obres seleccionades optaran a algun dels premis atorgats pel certamen. Els premis seran els següents:
  1r premi 75.000 PTA
  2n premi 50.000 PTA
  3r premi 25.000 PTA

  Les decisions sobre el repartiment d'aquests premis serà responsabilitat d'un jurat designat per l'organització. Si ho considera oportú, el jurat podrà declarar deserts els premis.

  Premi del Públic

  Després de les projeccions, el públic votarà aquell curtmetratge que més ha agradat de cada programa. Del resultat d'aquesta votació es decidirà el Premi del Públic, que no tindrà caràcter monetari.

 5. Dels quatre premis, els autors es comprometen a deixar una còpia per a la videoteca de la Universitat.

 6. Durant la celebració del certamen s'editarà un catàleg que inclourà informació sobre les obres seleccionades i sobre les activitats paral·leles programades al llarg de la Setmana.

 7. Els participants en la IV Setmana de Vídeo Amateur de Castelló es comprometen a complir aquestes bases.

Per a qualsevol dubte o informació addicional podeu telefonar al 964-34 56 98

Organitza:

Vicerectorat de Cultura i Dinamització Universitària
Servei d'Activitats Socioculturals
Aula de Cine

 
© Universitat Jaume I, 2003
( l'Aiffa )